VOORWAARDEN

Dit zijn de algemene voorwaarden van DVP Health and Beauty ("Provider", "wij")
Sitz: Stevennekens 2, 2310 Rijkevorsel
Telefon:3234378154, E-Mail: support@vitayes.be

1. SCOPE

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle koopovereenkomsten tussen ons en onze klanten ("Koper", "U") in het geval van een passende inclusieovereenkomst. Uw eigen algemene voorwaarden maken geen deel uit van het contract, zelfs als we het niet uitdrukkelijk oneens zijn. Andere onderpandovereenkomsten bestaan niet. Zakelijke klanten let op nee. 8 van deze voorwaarden.

2. PRIJZEN EN VERZENDKOSTEN, LEVERINGSZONE

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle koopovereenkomsten tussen ons en onze klanten ("Koper", "U") in het geval van een passende inclusieovereenkomst. Uw eigen algemene voorwaarden maken geen deel uit van het contract, zelfs als we het niet uitdrukkelijk oneens zijn. Andere onderpandovereenkomsten bestaan niet. Zakelijke klanten let op nee. 8 van deze voorwaarden.

3. CONCLUSIE

Onze aanbiedingen voor een verscheidenheid aan potentiële kopers in catalogi, brochures en op onze website zijn niet bindend, tenzij anders aangegeven. Regelmatig wordt er een contract afgesloten met uw bestelling (aanvraag) en onze expliciete of sluitende acceptatie aan de andere kant, bijvoorbeeld door een orderbevestiging of de bestelde goederen te verzenden. Als we uw bestelling niet binnen vier werkdagen (of 14 werkdagen voor leveringen in het buitenland) hebben geaccepteerd na plaatsing, bent u niet langer gebonden aan uw bestelling.

VERVAL VAN BESTELLINGEN IN HET ELEKTRONISCHE VERVOER:

Om een ​​contract in elektronische handel te sluiten - dat wil zeggen, via onze website - is alleen de Duitse taal beschikbaar. Zoek eerst op onze website naar de categorieën of zoek naar de gewenste producten. Als u in de resultatenlijst klikt, gaat u naar de gedetailleerde informatie voor het betreffende product en u kunt het in de gewenste hoeveelheid in de virtuele winkelwagen plaatsen met de knop "Winkelwagen". U kunt de inhoud van het winkelwagentje wijzigen of verwijderen. Als u alle gewenste producten in uw winkelwagen heeft, ga dan naar de "kassier". Nadat u uw persoonlijke gegevens hebt vermeld of nadat u zich opnieuw hebt aangemeld bij een reeds gemaakte online klantaccount, vragen we u om uw betalingsverzoek en leveringsverzoek. Tot slot krijgt u in een overzicht de mogelijkheid om alle informatie en de bestelling opnieuw te controleren en, indien nodig, te corrigeren met de daar weergegeven functies; alleen door op de knop "Bestellen door betalen" te drukken wordt de bestelling geactiveerd. Daarna ontvangt u onmiddellijk onze elektronische ontvangstbevestiging voor uw bestelling op het door u opgegeven e-mailadres, wat op zichzelf geen contractuele verklaring vormt.
De contracttekst wordt door ons opgeslagen. Alleen als u een online klantaccount maakt en bestelt, heeft u later de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de inhoud van deze bestellingen. De algemene voorwaarden zijn beschikbaar op onze website, maar alleen in de huidige versie. We raden u daarom aan om onze e-mails permanent te bewaren met de orderbevestiging, omdat ze de bestelde producten bevatten die bij het contract zijn gevoegd.

4. BETALEN
  • Wij bieden de betaalmethoden Sofortüberweisung, Paypal, Creditcard en Ideal; de heffing op het betaalmiddel vindt plaats op de dag dat de bestelling is ontvangen. Afhankelijk van de reikwijdte van de bestelling, het vorige aankoop- en betalingsgedrag en een mogelijk bekomen kredietrating behouden wij ons het recht voor om een gewenste betaalmethode te weigeren en andere betaalmethoden aan te bieden. 
  • Voor consumenten behouden wij ons het eigendom van het gekochte item tot volledige betaling van het factuurbedrag. Bent u een ondernemer in de uitoefening van uw commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit, een rechtspersoon van publiek recht of een bijzonder fonds van publiek recht, wij behouden ons het eigendom van de gekochte goederen voor tot de afwikkeling van alle openstaande vorderingen die voortvloeien uit de zakelijke relatie met de koper. De bijbehorende beveiligingsrechten zijn overdraagbaar aan derden.
  • U hebt alleen recht op verrekening als uw tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of onbetwist zijn of door ons worden erkend. Bovendien hebt u alleen een retentierecht als en voor zover uw tegenvordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie.
  • Als de klant ons in gebreke stelt met enige betalingsverplichting, zijn alle bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

Tot de volledige betaling blijven de geleverde goederen onze eigendom.

11. GEBRUIK VAN GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt beheerd door Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering echter is geactiveerd op deze website, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat wordt verstrekt door Google Analytics in het kader van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens die door Google worden verstrekt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken.
Deze website maakt ook gebruik van demografische en interesserapporten van Google Analytics. De verzamelde gegevens worden alleen anoniem gebruikt voor marktonderzoekdoeleinden.

5. DELIVERY

Wij leveren binnen ongeveer 2-3 werkdagen in Duitsland, tenzij anders vermeld in het artikel. Voor de levering in de overige landen van de EU en Zwitserland hebben we elk 3 - 10 werkdagen nodig. Als een deel van de bestelling niet onmiddellijk beschikbaar is, hebben we recht op deelleveringen in redelijke mate, de resterende goederen worden dan aangevuld zonder extra verzendkosten.
We hebben het recht om ons terug te trekken uit het contract voor zover bestelde goederen blijvend niet leverbaar zijn en wij niet verantwoordelijk zijn voor deze omstandigheid (bijv. overmacht of geen zelfvoorziening ondanks tijdige dekking, als we niet van het inkooprisico uitgegaan waren). In dit geval zullen we u onmiddellijk op de hoogte stellen en aanbetalingen terugbetalen.

6. TEKORTKOMINGEN EN KLANTENSERVICE

De wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken is van toepassing met een periode van twee jaar vanaf de datum van aflevering. Neem contact met ons op, onze contactgegevens staan vermeld aan het begin van deze voorwaarden.

7. WIDERRUFSBELEHRUNG FÜR VERBRAUCHER
het terugtrekken: U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van reden te herroepen. De opzegtermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft of heeft genomen. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, dient u contact met ons op te nemen (DVP Health and Beauty, Stevennekens 2, 2310 Rijkevorsel, Telefon: 3234378154, E-Mail: jamie@dvphealthandbeauty.com) door middel van een duidelijke verklaring (zoals een brief verzonden per post, fax of e-mail) van uw beslissing om dit contract op te zeggen. U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, wat niet verplicht is. Om de annuleringsperiode te handhaven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.
Gevolgen van de annulering: Als u zich terugtrekt uit deze Overeenkomst, hebben we alle betalingen geselecteerd die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere bezorgmethode dan de meest gunstige standaardlevering die wij aanbieden moeten onmiddellijk terugbetalen en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de kennisgeving van uw herroeping van dit contract ons heeft bereikt. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij anders met u is overeengekomen; In geen geval worden deze kosten voor terugbetaling in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren tot we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.
U hebt de goederen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte brengt van de annulering van dit contract, om aan ons te retourneren of over te dragen. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt vóór het verstrijken van de periode van veertien dagen. Wij dragen de kosten van het terugzenden van de goederen binnen Duitsland als u ons retourformulier (DHL) aanvraagt ​​voor retournering en gebruik zoals bedoeld. Anders draagt ​​u de directe kosten van het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen te betalen voor een mogelijk waardeverlies van de goederen, als dit waardeverlies het gevolg is van een behandeling die niet noodzakelijk is voor het onderzoeken van de aard, kenmerken en functionaliteit van de goederen.
wenk: Het herroepingsrecht is niet van toepassing op contracten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheid of hygiëne niet geschikt zijn voor retournering als hun verzegeling na levering is verwijderd.
Model herroeping
(Als u het contract wilt annuleren, vult u dit formulier in en verzendt u het terug.) 
DVP Health and Beauty, Stevennekens 2, 2310 Rijkevorsel, E-Mail:jamie@dvphealthandbeauty.com
  • Ik / wij (*) herroep het contract dat door mij / ons (*) is gesloten voor de aankoop van de volgende goederen: - besteld op (*) / ontvangen op (*):
  • Naam van de consument (en):
  • Adres van de consument (en):
  • Handtekening van de consument (en): (alleen bij mededeling op papier)
  • Datum: (*) Wissen indien van toepassing.

8. ONDERNEMER ALS KOPER

Deze algemene voorwaarden zijn niet bedoeld voor kopers die ondernemers zijn (§ 14 BGB). Ondernemers moeten contracten sluiten met de aanbieder voor afzonderlijke zakelijke klantvoorwaarden; Alleen in dit geval verleent de aanbieder zakelijke klantvoorwaarden. De aanbieder heeft het recht om het contract te herroepen als een koper een ondernemer blijkt te zijn wanneer deze voorwaarden zijn opgenomen.

9. ANDERE

Het Duitse recht is van toepassing op de uitsluiting van de VN-verkoopwet en de referentienormen van internationaal privaatrecht. Verplichte consumentenbeschermingsregels op de plaats van vestiging van de koper blijven onverminderd van kracht.

Stand: 10/2016